แสดง %d รายการ

เชือกเทียนเบอร์ 1 ขนาดเส้นด้ายประมาณ 1.8 มิลลิเมตร

เชือกเทียนเบอรื 50 ขนาดเส้นด้ายไม่เกิ้น 0.5 มิลลิเมตร