เชือกเทียนเบอร์ 1 , เบอร์ 4 และเบอร์ 50

  ฿100.00฿250.00

  เชือกเทียนเบอร์ 1, 4 และ 50

   

  • เบอร์ 1 เส้นด้ายใหญ่สุดในบรรดาเชือกเทียน ขนาดเส้นด้ายประมาณ 1.8 มิลลิเมตร  ความยาวประมาณ 500 เมตรต่อม้วน
  • เบอร์ 4 เส้นด้ายประมาณ 0.8 มิล ความยาวประมาณ 600 เมตร ต่อม้วน
  • เบอร์ 50 เส้นด้ายเล็กสุดไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 200 เมตร